1.1. Đăng ký sử dụng

Để đăng ký sử dụng Chốt Sale, bạn làm theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://chotsale.com.vn/

Bước 2: Chọn “Đăng ký ”

Bước 3: Đăng​ nhập Facebook để quản lý Fanpage (Chọn tiếp tục hoặc đăng nhập

tài khoản Facebook khác)

Bước 4: Chọn​ “OK”​ để cho phép Chốt Sale truy cập và lấy dữ liệu từ các Fanpage của bạn.

Lưu ý: Ở bước này có thể tài khoản Facebook của bạn đang cài đặt Chế độ xác nhận 2 yếu tố. Khi đó, bạn chỉ cần nhập mã xác thực của bạn là được. Trong trường hợp bạn quên mã xác thực 2 yếu tố bạn có thể lấy lại mã mới bằng cách sau:

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản Facebook của bạn

- Bước 2: Vào tab “Cài đặt” →​ “Bảo​ mật và đăng nhập” →​ “Xác​ thực 2 yếu tố” →​ “Chỉnh​ sửa”

- Bước 3: Bạn chọn “thiết lập” trong phần ‘thêm phương thức dự phòng”

- Bư4: Nhận mã xác thực mới

Bước 5: Chọn Fanpage mà bạn muốn kích hoạt và điền thông tin tài khoản sau đó click “Xác nhận” .

Lưu ý: bạn chỉ có thể Kích hoạt các Fanpage mà hiện tại chưa có tài khoản Chốt sale nào Kích hoạt. Để có thể sử dụng các Fanpage đã kích hoạt này, bạn chỉ có thể đóng vai trò là nhân viên. Xem thêm tại mục Phân quyền nhân viên

Bước 6: Sau khi nhân Xác nhận, bạn sẽ truy cập vào mục Hội thoại trong Dashboard của Chốt sale có giao diện như bên dưới. Lưu ý là Chốt sale sẽ chỉ cập nhật các tin nhắn và bình luận bắt đầu từ khi bạn đăng kí sử dụng, nên mục Danh sách cuộc chat lần đầu đăng nhập sẽ bị trống.

Bạn có thể vào Fanpage đã kích hoạt và chat thử để kiểm tra xem kết nối giữa Chốt sale và Fanpage của bạn đã thành công chưa.