1.2. Đăng nhập tài khoản

Để đăng nhập Chốt Sale, bạn làm theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web của Chốt Sale: https://chotsale.com.vn/

Bước 2: Chọn Đăng nhập

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Facebook mà bạn đã đăng ký với Chốt Sale

Bước 4: Truy cập vào Dashboard và sử dụng các tính năng của Chốt sale

Ngoài ra bạn có thể Đăng nhập và sử dụng Chốt sale từ App Anroid hoặc App Pc dành cho máy tính. Tham khảo thêm tại bài viết hướng dẫn sử dụng 2 ứng dụng hỗ trợ này.