7.2 Hướng dẫn cài đặt bản Chốt Sale PC cho Windows

Để cài đặt bản Chốt sale PC bạn tiến hành các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào Chotsale.com.vn

Bước 2: Kích chọn vào phiên bản mà bạn muốn sử dụng

Kiểm tra máy tính là 32bit hoặc 64bit và tải xuống bản tương ứng.

Lưu ý: Cách kiểm tra phiên bản máy tính của bạn như sau: vào My computer >>> kích chuột Phải >>> chọn Properties

Sau đó kiểm tra số bit của hệ điều hành tại mục System type

Bước 3: Bản cài đặt của Chốt sale PC sẽ được tải xuống

Bước 4: Mở bản cài đặt Chốt sale PC, nhấn chọn "I agree" và làm theo các bước cài đặt.

Bước 5: Hoàn thành cài đặt và mở ứng dụng Chốt sale PC để sử dụng

Bước 6: Đăng nhập tài khoản Fabook thông qua Chốt sale

Pop up đăng nhập của Facebook sẽ hiển thị, bạn nhập email và mật khẩu tài khoản Facebook có quyền quản trị các Fanpage bạn muốn quản lí. Sau đó chọn Đăng nhập.

Bước 7: Tiến hành sử dụng Chốt sale

Cửa sổ làm việc của Chốt sale sẽ được mở ra và bạn có thể bắt đầu trò chuyện ngay với Khách hàng của mình