2.1. Kích hoạt thêm, bớt Fanpage sử dụng

Trong quá trình sử dụng Chốt sale, bạn sẽ cần thêm, bớt Fanpage kích hoạt, để tiến hành công việc này, bạn tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào Chốt sale trên https://chotsale.com.vn

Bước 2: Kích chọn vào avatar tài khoản của bạn để mở menu mở rộng, nhấn Chọn thêm Fanpage

Bước 3: Tại đây bạn có thể kích hoạt thêm các Fanpage muốn sử dụng.

Lưu ý: 1 Fanpage chỉ được phép kích hoạt bởi 1 tài khoản Facebook. Nếu muốn sử dụng Fanpage đã được kích hoạt, vui lòng kiểm tra lại xem Facebook nào đã kích hoạt Fanpage đó, và yêu cầu tài khoản đó phân quyền cho bạn sử dụng.

Bước 4: Kích hoạt chọn Xác nhận.