2.2. Quản lí và phân quyền nhân viên

Tất cả các tài khoản có quyền đối với 1 Fanpage trên Facebook không phân biệt Admin, Biên tập viên … đều có quyền sử dụng Chốt sale cho Fanpage đố.

Trên hệ thống Chốt sale, các tài khoản đăng kí được chia thành các loại như sau:

- Admin: Là tài khoản chính và là tài khoản kích hoạt 1 Fanpage trên Chốt sale đầu tiên. Tài khoản này sẽ có toàn quyền trên Chốt sale với những Fanpage mình kích hoạt như: phân quyền nhân viên, quản lí bình luận, tin nhắn, đơn hàng, sản phẩm, thống kê.

- Nhân viên: là các tài khoản được tài khoản Admin phân quyền sử dụng các Fanpage. Bao gồm 3 loại tài khoản

+ Kinh doanh: Quản lý comment/inbox, tạo và quản lý đơn hàng của mình. Thêm và quản lý khách hàng. Xem các sản phẩm đang khuyến mãi.

+ Quản lý kho: Tạo và quản lý sản phẩm, quản lý nhập/xuất kho, tạo chiến dịch khuyến mãi.

+ Kiểm soát viên: Hỗ trợ Admin và các thành viên. Có tất cả các quyền trừ phần quyền nhân viên, kích hoạt Fanpage, xuất file dữ liệu.

Để tiến hành phân quyền Nhân viên, bạn tiến hành các bước sau đây:

Bước 1: Đăng kí các tài khoản Nhân viên trên Chốt sale như đã hướng dẫn.

Bước 2: Lấy mã Code UEEE của tài khoản Nhân viên: bằng cách kích vào Avatar tài khoản, chọn Thông tin tài khoản

Trong Pop up thông tin tài khoản, Chốt sale sẽ cung cấp cho bạn 1 đoạn mã Code có dạng như trên. Trong trường hợp đoạn mã ID không hiển thị, bạn có thể nhẫn Cập nhật User code để hiện thị.

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Admin, kích chọn Avatar, chọn Phân quyền nhân viên

Bước 4: Nhập mã ID nhân viên vào ô, nhấn Enter. Sau đó bạn tiến hành chọn các Fanpage muốn phân chia cho Nhân viên quản lí và lựa chọn vai trò nhân viên, rồi nhấn Chấp nhận

Bước 5: Khi đó, phía Nhân viên sẽ nhận được 1 thông báo như sau. Nhân viên nhấn Xem ngay, Sau đó nhấn chọn OK để bắt đầu các quyền quản lí mới.

Để tiến hành gỡ Nhân viên ra khỏi quản lí của Chốt sale, bạn có thể tiến hành các bước tương tự. Tại trang Phân quyền, bạn chọn Nhân viên, sau đó kích vào Gỡ bỏ nhân viên.