3.1. Quản lý tin nhắn/bình luận

Sau khi đăng nhập, bạn click vào tab “Hội thoại” tại đây giao diện được chia làm 4 phần để quản lý bao gồm:

[1]. Lọc hội thoại: Theo thứ tự từ trên xuống dưới Chốt Sale sẽ lọc cuộc hội thoại theo:

❏ Lọc tất cả bình luận/tin nhắn

❏ Lọc bình luận/tin nhắn chưa đọc

❏ Lọc bình luận

❏ Lọc tin nhắn

❏ Lọc bình luận/tin nhắn chứa số điện thoại

❏ Lọc bình luận/tin nhắn theo 1 bài viết cụ thể

❏ Lọc theo thời gian

[2] Danh sách các cuộc hội thoại

❏ Sắp xếp theo thời gian

❏ Thể hiện đã đọc/chưa đọc, thẻ nhãn đã được gắn, có số điện thoại hay không

❏ Nội dung tóm tắt hội thoại

[3] Nội dung bình luận/tin nhắn

Thông tin cơ bản Khách hàng ( Mục 3.1): bao gồm việc chỉnh sửa thông tin khách hàng/báo xấu

Nội dung bài viết chứa bình luận của khách hàng ( Mục 3.2)

Khi bạn bình luận vào 1 bài viết, đó được gọi là comment cấp 1. Khi bạn click trả lời 1 bình luận nào đó, được gọi là comment cấp 2. Chốt Sale sẽ gộp giúp bạn những comment cấp 1 của cùng 1 khách hàng trên cùng 1 bài viết.

Ví dụ:

Hiển thị comment trên Facebook: Khách hàng Huong Tran comment vào 1 bài viết.

Hiển thị comment trên Chốt Sale: Những comment cấp 1 sẽ được bôi màu xanh và không có avatar (như hình), những comment cấp 2 sẽ có avatar, màu trắng (như hình). Nếu 1 khách hàng comment nhiều lần vào 1 bài viết. Chốt Sale cũng sẽ nhóm và chỉ hiển thị là 1 khách hàng.

Các tính năng tương tác với các bình luận của Khách hàng: ( Mục 3.3)

Bao gồm:

+ Like bình luận

+ Xem bình luận đó trên Facebook

+ Nhắn tin riêng

+ Ẩn bình luận

+ Xóa bình luận

Ô nhập trả lời khách hàng và các tính năng hỗ trợ

Bao gồm:

+ Gắn nhãn cuộc hội thoại

+ Tạo đơn hàng

+ Chọn câu trả lời nhanh

+ Gửi ảnh

+ Gửi icon

[4] Thông tin chi tiết về khách hàng, tạo đơn cho khách hàng

❏ Xem/thêm thông tin của khách hàng

❏ Lịch sử truy cập của khách hàng

❏ Lịch sử mua hàng của khách hàng

❏ Tạo ghi chú

❏ Tạo đơn hàng cho khách hàng