3.3. Trả lời nhanh

Trả lời nhanh là tính năng mà bạn sẽ soạn trước những câu trả lời hay sử dụng trong bán hàng như câu chào hay cảm ơn. Qua đó rút ngắn thời gian trả lời các bình luận hay tin nhắn.

Sử dụng:

Để sử dụng tính năng này trước tiên bạn phải vào mục “cài đặt”, chọn “trả lời nhanh”, sau đó soạn nội dung câu trả lời nhanh và tiêu đề cho câu trả lời đó (bạn nên để tiêu đề là từ viết tắt, hoặc không dấu, hoặc số thứ tự để bạn có thể tìm một cách nhanh chóng).

Sau khi cài đặt câu trả lời nhanh thành công bạn có thể sử dụng để trả lời khách hàng bằng cách nhấp vào biểu tượng được khoanh tròn như hình phía dưới và chọn câu trả lời phù hợp hoặc gõ theo cú pháp “#tieude” (# + tiêu đề của từ viết tắt).