3.4. Báo cáo và chặn khách hàng có hành vi xấu

Đối với những khách hàng đã từng có hành vi xấu và bị shop khác báo cáo trong hệ thống Chốt sale, bạn sẽ thấy icon Bug hình còn bọ sáng đó đồng thời sẽ có thông báo như hinh. Để xem lịch sử bị báo cáo bạn click vào icon. Ngược lại bạn cũng có thể chặn và báo cáo khách hàng nếu thấy có hành vi xấu để cảnh báo các shop khác.