3.5. Ẩn comment

Chức năng này kích hoạt sẽ giúp các bạn có thể tự động ẩn, tự động hiện lại các comment đã ẩn theo khoảng thời gian nhất định do bạn cài đặt.

Tính năng ẩn comment chứa “số điện thoại” hay “email”, ẩn comment chứa “từ khóa” giúp bạn ẩn đi các thông tin tuyệt mật khi bán hàng. Khi bạn bật chế độ này thì chỉ các bình luận chứa “số điện thoại”, định dạng của “email” hay “từ khóa” mới được ẩn, còn các bình luận khác vẫn hiện bình thường.

Còn bạn muốn bỏ ẩn bình luận của khách hàng sau thời gian bao lâu thì bật chế độ tự động bỏ ẩn bình luận và chọn khoảng thời gian để bỏ ẩn.

Sử dụng: Để ẩn hàng loạt comment bạn vào phần “Cài đặt”, mục “Cài đặt chung” và​ làm theo các bước như sau:

Bước 1: Vào mục “Cài đặt”

Bước 2: Vào phần “cài đặt chung”

Bước 3: Chọn ẩn comment.

(Lưu ý: Khi bạn ẩn comment chứa “từ khóa”, vui lòng nhập “từ khóa” rồi ấn “enter”)

Bước 4: “Chọn Lưu” cài đặt