3.6. Lọc thông tin

Là tính năng ưu tiên hiển thị thông báo những bình luận/tin nhắn chứa từ khóa lên trước. Tính năng này của Chốt Sale giúp bạn nhìn thấy trước những khách hàng tiềm năng nhắn tin đến Fanpage.

Để cài đặt bạn vào phần “Cài đặt”, mục “Cài đặt chung” và nhập các từ khóa trong tin nhắn mà bạn muốn hệ thống ưu tiên thông báo cho bạn trước.

(Lưu ý: Bạn nhập từ khóa rồi ấn Enter để thêm từ khóa tiếp theo)