4.1. Tạo đơn hàng

Cách 1: Tạo đơn ngay tại trang chat

Hội thoại →​ Click vào cuộc hội thoại cần tạo đơn →​ click​ icon giỏ hàng →​ nhập​ thông tin đơn hàng →​ Tạo​ đơn mới (nháp để cuối ngày chốt đơn) hoặc “xác nhận đơn” và đẩy qua bên vận chuyển (Sau khi xác nhận, hàng trong kho sẽ bị trừ đi).

Cách 2: Tạo đơn hàng tại trang quản lý đơn hàng:

Bước 1: Bạn truy cập vào mục Đơn hàng > Quản lí đơn hàng, chọn “Thêm đơn hàng”

Bước 2: Nhập các trường thông tin

❏ Thông tin khách hàng (tên, số điện thoại, địa chỉ)

❏ Thông tin nhận hàng (tên, số điện thoại, địa chỉ)

❏ Chọn sản phẩm

Lưu ý: Khi chọn sản phẩm, các thông tin sản phẩm như tên sản phẩm, đơn giá, giảm giá, số lượng sản phẩm còn trong kho đều được hiển thị ra, người tạo đơn sẽ biết được có đủ số lượng sản phẩm để tiếp tục tạo đơn hay không. Khi tạo đơn hàng không đủ số lượng trong kho, bạn sẽ không thể xác nhận đơn để gửi hàng đi.

❏ Thêm giảm giá cho đơn hàng (nếu có)

❏ Thêm phí vận chuyển (nếu có)

❏ Thêm ghi chú dành cho người vận chuyển, thêm số tiền nhờ vận chuyển thu hộ (nếu cần)

Sau khi tạo đơn thành công, bạn có thể vào phần đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng và cập nhật các thông tin còn thiếu cũng như chuyển trạng thái đơn.

Để xem chi tiết đơn hàng: Đơn​ hàng →​ Quản lý đơn hàng. Tại​ đây là danh sách các đơn hàng đã được tạo, click để xem chi tiết.

Trong phần đơn hàng này có nhiều tính năng hữu ích cho người dùng như lọc đơn hàng theo trạng thái, theo nhân viên, theo khoảng thời gian.